Gyngestolskinn

Gyngestolskinn, som regel laget av to skinn